پربازدیدترین سامانه درج آگهی های خرید و فروش املاک

پیش نمایش امن

صفحه وب کش شده می پسندم   نمی پسندم  
جلسه دفاع کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین خانم فریبا کریمی 1398/10/7 ساعت 16 تا 18 | بدنه خبر | دانشگاه کردستان

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین خانم فریبا کریمی 1398/10/7 ساعت 16 تا 18 | بدنه خبر | دانشگاه کردستان

https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53504

 

Screenshot

 مطالب مرتبط