پیش نمایش امن

صفحه وب کش شده می پسندم   نمی پسندم  
رتبه دوم مسابقه طراحی بنای یادمان سر درب دانشگاه کردستان | صلاح الدین ویسی، استادیار دانشگاه کردستان

رتبه دوم مسابقه طراحی بنای یادمان سر درب دانشگاه کردستان | صلاح الدین ویسی، استادیار دانشگاه کردستان

http://research.uok.ac.ir/~salahaddinwaisi/ViewResearch.aspx?ResearcherID=32091

 

Screenshot

 مطالب مرتبط