پیش نمایش امن

صفحه وب کش شده می پسندم   نمی پسندم  
پیمان امینی | استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان

پیمان امینی | استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان

http://research.uok.ac.ir/~pamini/

 

Screenshot

 
مطالب مرتبط